18:17 EDT Thứ bảy, 17/03/2018

Menu

Duy trì chứng nhận ISO 9001:2008 cho lĩnh vực hoạt động Đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Duy trì chứng nhận ISO 9001:2008 cho lĩnh vực hoạt động Đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ngày 19 tháng 03 năm 2014 Trung tâm Chứng nhận phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành đánh giá giám sát lần 3 đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

CHUẨN QUỐC GIA ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Ngày 23 tháng 09 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 24/2015/TT-BGDĐT về việc Quy định Chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học. Thông tư này quy định chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học; quy trình đánh giá, hồ sơ đăng ký công nhận đạt chuẩn quốc gia; cấp và thu hồi chứng nhận cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn quốc gia.

 

Giới thiệu

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Địa chỉ: Phòng 205, Nhà A5, 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng Điện thoại: 0511. 3730351         Fax: (0511).3730351 Email: phongkhaothidbclgd@ued.vn Website: kiemdinh.ued.vn Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dụcđược thành lập...