17:36 EST Thứ tư, 17/01/2018

Trang nhất » Giới thiệu

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC


logo tố


Địa chỉ: Phòng 301-302, Nhà A2, 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511. 3730351         Fax: (0511).3730351
Email: phongkhaothidbclgd@ued.udn.vn
Website: kiemdinh.ued.vn

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dụcđược thành lập theo Quyết định số 6649/QĐ-ĐHĐN ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Đẵng trên cơ sở cơ cấu lại Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Tên đầy đủ bằng Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: DEPARTMENT OF TESTING AND 
EDUCATIONAL QUALITY ASSURANCE

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ:
I. CHỨC NĂNG
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về các lĩnh vực khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường và các nhiệm vụ khác của nhà trường do hiệu trưởng giao.
II. NHIỆM VỤ
1. Công tác khảo thí:
- Xây dựng các quy định, quy trình kiểm tra đánh giá các học phần, thi giữa kỳ, thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp, thi lấy chứng chỉ, bảo vệ đồ án môn học, bảo vệ đồ án tốt nghiệp, bảo vệ luận văn thạc sĩ, bảo vệ luận án tiến sĩ đáp ứng các chuẩn đầu ra của môn học và chương trình đào tạo;
- Phối hợp với các khoa, bộ môn để xây dựng, quản lý, lưu trữ và sử dụng hệ thống ngân hàng đề thi, câu hỏi thi cho từng học phần;
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa, bộ môn tổ chức kỳ thi kết thúc học phần, thi cuối khóa các hệ, bậc đào tạo; tổ chức và triển khai kế hoạch coi thi, chấm thi, bàn giao kết quả cho Phòng Đào tạo và các khoa, bộ môn;
- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Trường;
- Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn và tổ chức tập huấn cho giảng viên của Nhà trường về công tác khảo thí.
2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục
- Giúp Hiệu trưởng triển khai, thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ GD&ĐT, Đại học Đà Nẵng;
- Phối hợp với Đại học Đà Nẵng xây dựng và ban hành chiến lược, kế hoạch về hoạt động kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Báo cáo Đại học Đà Nẵng chiến lược, kế hoạch đã xây dựng của Trường để đưa vào kế hoạch hoạt động chung;
- Xây dựng và ban hành quy định về quản lý hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường phù hợp với quy định của Đại học Đà Nẵng;
- Triển khai công tác tự đánh giá định kỳ, bảo quản, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá; báo cáo kết quả tự đánh giá về Đại học Đà Nẵng và đề xuất đăng ký kiểm định chất lượng tại các tổ chức kiểm định trong và ngoài nước thuộc danh mục tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; báo cáo kết quả kiểm định chất lượng về Đại học Đà Nẵng theo quy định;
 - Định kỳ hàng năm báo cáo cho Đại học Đà Nẵng về kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên đối với tất cả các học phần; khảo sát đánh giá của sinh viên cuối khóa về chất lượng toàn khóa học; khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; khảo sát lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên; báo cáo nội dung bổ sung, cải tiến của các chương trình đào tạo; báo cáo và cập nhật trên website của trường nội dung 3 công khai;
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng và thực hiện công tác cải cách hành chính, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong Trường. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng các quy trình, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của đơn vị;
- Tham gia các đợt tập huấn, hội thảo hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Đánh giá rút kinh nghiệm về công tác đảm bảo chất lượng định kỳ hàng năm. 


CƠ CẤU TỔ CHỨC:

Trưởng phòng: Phụ trách chung
♦ Phó trưởng phòng: Phụ trách Đảm bảo chất lượng
Bộ phận Khảo thí
Bộ phận Đảm bảo chất lượng
Bộ phận ISO

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ:


STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 ThS. Trịnh Thế Anh 1983 Trưởng phòng   theanh83dn@gmail.com
2 ThS. Tôn Nữ Duy Hoàng 1976 Phó Trưởng phòng   tndhoang@dce.udn.vn
3 CN. Võ Thị Hà An 1992 Chuyên viên   vohaanspdn@gmail.com
4 KS. Đỗ Thế Cường 1983 Chuyên viên   thecuong.do@gmail.com
5 ThS. Trương Văn Thanh 1986 Chuyên viên   truongthanh.tvt@gmail.com
6 CN.Trương Minh Tú 1992 Chuyên viên   Tutruong48@gmail.com