04:13 EDT Thứ ba, 26/09/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD

Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

This guidebook is the third version of the Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. It documents the revised criteria and the process of AUN-QA assessment at programme level and provides associated resources including templates and samples in the appendices.

10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012

Đại học Thượng Hải vừa đưa ra bảng xếp hạng top 500 các trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó có top 10 gồm 8 trường ở Mỹ và 2 trường thuộc nước Anh. Đại học Harvard vẫn giữ vị trí đầu bảng, Việt Nam không lọt top 500.

Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam