01:30 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD

Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

This guidebook is the third version of the Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. It documents the revised criteria and the process of AUN-QA assessment at programme level and provides associated resources including templates and samples in the appendices.

10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012

Đại học Thượng Hải vừa đưa ra bảng xếp hạng top 500 các trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó có top 10 gồm 8 trường ở Mỹ và 2 trường thuộc nước Anh. Đại học Harvard vẫn giữ vị trí đầu bảng, Việt Nam không lọt top 500.

QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Văn bản này quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, bao gồm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Văn bản này áp dụng đối với các đại học, học viện, trường đại học (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) trong hệ thống giáo dục quốc dân, kể cả các cơ sở giáo dục có yếu tố đầu tư của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập và cho phép thành lập; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.