04:12 EDT Thứ ba, 26/09/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD » Đảm bảo chất lượng

Quyết định phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 1982/QĐ-TTg về việc phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam

Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học