01:29 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD » Điều tra, khảo sát

10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2012

Đại học Thượng Hải vừa đưa ra bảng xếp hạng top 500 các trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó có top 10 gồm 8 trường ở Mỹ và 2 trường thuộc nước Anh. Đại học Harvard vẫn giữ vị trí đầu bảng, Việt Nam không lọt top 500.

BÁO CÁO LẤY Ý KIẾN SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN

Hiện nay, yêu cầu đổi mới giáo dục đại học đòi hỏi các trường đại học phải đổi mới cơ bản, toàn diện về mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp dạy – học, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Trong các yếu tố đó, thư viện được xem là yếu tố rất quan trọng, là bộ phận không thể thiếu trong việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người học phát triển toàn diện. Ngoài giờ học trên lớp sinh viên nghiên cứu, sưu tầm học hỏi thêm trong thư viện thì sẽ đào sâu kiến thức, suy luận và phương pháp làm việc của họ về môn học. Nhận thức được tầm quan trọng của thư viện, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư cho Thư viện. Thư viện Trường đang chuyển đổi từ thư viện truyền thống sang thư viện điện tử. Trước đây, việc quản lý thư viện được thực hiện thủ công, hệ thống phân loại được thực hiện theo cách thức của Liên Xô cũ tức là hệ thống phân loại theo dãy (19 dãy). Hiện nay, Thư viện Trường đã ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quản lý thư viện, cụ thể là đã sử dụng phần mềm ILIB để quản lý tất cả các nghiệp vụ hoạt động của Thư viện từ quản lý sách, quản lý bạn đọc đến việc số hóa tài liệu, tra cứu tài liệu và tạo ra các giá trị gia tăng từ các nguồn tài nguyên của Thư viện. Nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu học tập, nghiên cứu của người học và cán bộ giảng viên của Trường; năm học 2011 – 2012 Trường đã tiến hành thăm dò ý kiến của bạn đọc về chất lượng phục vụ của Thư viện. Trường xác định kết quả khảo sát là nguồn thông tin quan trọng, làm cơ sở cho các giải pháp để nâng cao chất lượng của Thư viện Trường.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP VỀ KHÓA HỌC (2007-2011)

Nhằm không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, kết thúc khóa học 2007-2011, Tổ Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục & XDDA được giao nhiệm vụ tiến hành thăm dò ý kiến sinh viên tốt nghiệp khóa 2007-2011 hệ chính quy của Trường về các nội dung của khóa học. Tổ đã tiến hành tổ chức thăm dò và thu nhận được ý kiến của 784 sinh viên tại 10 khoa trong Trường. Hầu hết các sinh viên đều hưởng ứng tích cực cuộc điều tra này. Các số liệu điều tra đã được Tổ Khảo thí - ĐBCLGD xử lí và lưu giữ tại văn phòng của Tổ.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC_ĐỢT 1

Với mục đích cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên để từ đó nâng cao chất lượng đạo tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những năm qua trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành nhiều biện pháp đánh giá chất lượng đào tạo, một trong các biện pháp đó là lấy ý kiến phản hồi của người học – khách hàng trực tiếp, đối tượng thụ hưởng chất lượng đào tạo. Công tác này đã đem lại nhiều kết quả cải tiến đáng kể đối với hoạt động đào tạo của nhà trường. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, nhà trường còn có nhiệm vụ đào tạo các bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ nghiên cứu và quản lý giáo dục chất lượng cao ở bậc “Sau đại học” cho khu vực Miền trung- Tây Nguyên. Với sản phẩm đào tạo là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục do đó chất lượng đào tạo càng được sự chú trọng của nhà trường cũng như sự quan tâm của người học cũng như của toàn xã hội. Hoạt động đánh giá ý kiến đánh giá về sự hài lòng của học viên cao học cáng có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY_ĐỢT 2

Công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên đã được thực hiện khá sớm tại các trường đại học tiên tiến ở Châu Âu và Hòa Kỳ từ giữa thế kỷ XX. Một trong những động cơ chính khiến các trường tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học là nhằm thu nhận thông tin ngược giúp giảng viên điều chỉnh, cải thiện hoạt động giảng dạy, tạo ra sự công bằng và minh bạch trong quá trình dạy học, phù hợp theo mô hình dạy học tích cực, đa chiều mà nhiều trường đại học trên thế giới hiện đang áp dụng, đồng thời tăng cường tính chủ động của sinh viên trong quá trình học tập.

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY_ĐỢT 1

Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên (GV) là một nội dung quan trọng trong kiểm định chất lượng trường đại học. Kết quả tự đánh giá chất lượng của Trường năm 2010 cho thấy nội dung này mới đạt kết quả khiêm tốn. Sau khi kết thúc Tự đánh giá, Trường đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đào tạo. Một trong những biện pháp quan trọng là đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV thông qua các hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy/hiệu quả môn học.