17:33 EST Thứ tư, 17/01/2018

Trang nhất » Đảm bảo CLGD » Điều tra, khảo sát

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA HỌC VIÊN CAO HỌC VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY SAU ĐẠI HỌC_ĐỢT 1

Thứ ba - 30/10/2012 00:26
Với mục đích cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên để từ đó nâng cao chất lượng đạo tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những năm qua trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành nhiều biện pháp đánh giá chất lượng đào tạo, một trong các biện pháp đó là lấy ý kiến phản hồi của người học – khách hàng trực tiếp, đối tượng thụ hưởng chất lượng đào tạo. Công tác này đã đem lại nhiều kết quả cải tiến đáng kể đối với hoạt động đào tạo của nhà trường. Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, nhà trường còn có nhiệm vụ đào tạo các bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ nghiên cứu và quản lý giáo dục chất lượng cao ở bậc “Sau đại học” cho khu vực Miền trung- Tây Nguyên. Với sản phẩm đào tạo là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục do đó chất lượng đào tạo càng được sự chú trọng của nhà trường cũng như sự quan tâm của người học cũng như của toàn xã hội. Hoạt động đánh giá ý kiến đánh giá về sự hài lòng của học viên cao học cáng có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Với mục đích cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao trình độ giảng viên và đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên để từ đó nâng cao chất lượng đạo tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Những năm qua trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đã tiến hành nhiều biện pháp đánh giá chất lượng đào tạo, một trong các biện pháp đó là lấy ý kiến phản hồi của người học – khách hàng trực tiếp, đối tượng thụ hưởng chất lượng đào tạo. Công tác này đã đem lại nhiều kết quả cải tiến đáng kể đối với hoạt động đào tạo của nhà trường.
Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, nhà trường còn có nhiệm vụ đào tạo các bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ nghiên cứu và quản lý giáo dục chất lượng cao ở bậc “Sau đại học” cho khu vực Miền trung- Tây Nguyên. Với sản phẩm đào tạo là các nhà nghiên cứu, nhà quản lý trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục do đó chất lượng đào tạo càng được sự chú trọng của nhà trường cũng như sự quan tâm của người học cũng như của toàn xã hội. Hoạt động đánh giá ý kiến đánh giá về sự hài lòng của học viên cao học cáng có ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
Trên cơ sở quan điểm người học là “khách hàng” , nhà trường là “nhà cung cấp dịch vụ”, chất lượng dịch vụ - chất lượng đào tạo là vấn đề được nhà trường quan tâm nhiều trong giai đoạn hiên nay. Khái niệm “chất lượng trong giáo dục đại học” hay “chất lượng GD ĐH” đang được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Trong các định nghĩa khác nhau được đưa ra về  thuật  ngữ “chất lượng GDĐH” của nhiều tác giả, định nghĩa của Green và Harvey (1993) nhấn mạnh ở thuộc tính chất lượng là sự phù hợp với mục tiêu (đáp ứng nhu cầu của khách hàng) đang được sử dụng bởi nhiều cơ quan bảo đảm chất lượng ở nhiều nước khác nhau trên thế giới như : Hoa Kỳ, Anh, Úc…Điều này cáng thấy rõ ý kiến đánh giá của người học là một trong những ý kiến đáng tin cậy nhất phản ánh  chất lượng giảng dạy – đào tạo  sau đại học của nhà trường. Còn đối với khái niệm sự hài lòng, Bachelet (1995) cho rằng sự hài lòng của khách hàng như một phản ứng mang tính cảm xúc của khách hàng đáp lại với kinh nghiệm của họ với một sản phẩm hay một dịch vụ. Theo Zeithaml and Bitner (2000), sự hài lòng của khách hàng là sự đánh giá của khách hàng về một sản phẩm hay một dịch vụ đã đáp ứng được nhu cầu và mong đợi của họ. Còn theo Kotler (2001), sự hài lòng là mức độ của trạng thái của một người, bắt nguồn từ việc so sánh kết quả  thu được từ sản phẩm và những kỳ vọng của người đó. Theo Parasuraman,  Zeithaml,  Berry (1991), có 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng  của  khách  hàng   (1)  Độ  tin  cậy  (Reliability),   (2)  Mức  độ  đáp  ứng (Responsiveness), (3) Sự đảm bảo (Assurance), (4) Sự cảm thông (Empathy), (5) Phương tiện hữu hình (Tangible).
Bào cáo này đánh giá mức độ hài lòng của người học về chất lượng giảng dạy của Nhà trường dựa trên việc nghiên cứu về chất lượng giảng dạy và đánh giá của người học về chất lượng giảng dạy cao học trong năng học 2011-2012. Trên cơ sở các nghiên cứu của các trường Đại học trong và ngoài nước về chất lượng giảng dạy, đặc biệt là “Báo cáo kết quả điều tra ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy học kì II năm học 2010-1011” của Nhà trường, chúng tôi xây dựng bộ cung cụ đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động giảng dạy. Bộ công cụ này dùng để tiến hành lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy ở bậc cao học, kết quả khảo sát này chính là nguồn dữ liệu báo cáo về mức độ hài lòng của học viên cao học về chất lượng giảng dạy của nhà trường.
Bộ công cụ được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn chính về các mặt của quá trình dạy học như sau:
1, Tiêu chuẩn 1: Nội dung kiến thức giảng dạy (Môn học trang bị những kiến thức chuyên môn cần thiết cho công việc của người học; Giảng môn có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực giảng dạy; Người học được thông báo rõ ràng về mục tiêu, nội dung môn học qua đề cương môn học; Giảng viên truyền tải đầy đủ nội dung kiến thức đã được thông báo qua đề cương môn học; GV thường xuyên mở rộng nội dung kiến thức, vận dụng kiến thức thực tế, kiến thức khoa học mới vào giảng dạy cho người học…)
2, Tiêu chuẩn 2: Phương pháp giảng dạy của GV (Tác phong sư phạm của GV; GV có phương pháp nghiệm vụ sư phạm tốt, truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu; GV sử dụng kết hợp hợp lý các phương pháp giảng dạy khác nhau nhằm đạt được hiệu quả cao nhất; GV có phương pháp giảng dạy kích thích tính tích cực học tập, sáng tạo, khả năng nghiên cứu độc lập của học viên, …).
3, Tiêu chuẩn 3: Sự phát triển kỹ năng cho học viên – Qua quá trình học tập, sinh viên được hình thành các kỹ năng cần thiết để đáp ứng cho nhu cầu làm việc trong tương lai (Môn học thúc đẩy kỹ năng tự học, kỹ năng làm việc độc lập cho người học; GV hướng dẫn cho người học làm quen với nghiên cứu khoa học, người học được phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học).
4, Tiêu chuẩn 4: Phương pháp kiểm tra đánh giá khách quan (Hoạt động kiểm tra đánh giá được tiến hành hợp lý; Phương pháp kiểm tra đánh giá khoa học đo lường chính xác kết quả học tập của người học; Kết quả kiểm tra đánh giá được phản hồi kịp thời giúp người học có sự nhìn nhận đúng đắn về kết quả học tập của mình và có những điều chỉnh kịp thời).
5, Tiêu chuẩn 5: Quan hệ giao tiếp giữa học viên và GV (GV nhiệt tình, cư xử đúng mực với người học; giờ học thoải mái, nhẹ nhàng, người học chủ động, thoải mái trong việc phát biểu…)
Trên cơ sở các tiêu chí đánh giá trên. Phiếu thăm dò ý kiến học viên về công tác giảng dạy bao gồm 21 tiêu chí cụ thể, mỗi tiêu chí được xây dựng trên thang đo Likert với 5 mức độ là (đối với các tiêu chí 17, 18, 19, 30, 21 sử dụng thang đo 3 mức độ):
-         Hoàn toàn không đồng ý        (mức 0)
-         Không đồng ý về cơ bản                   (mức 1)
-         Đồng ý một phần                              (mức 2)
-         Đồng ý về cơ bản                    (mức 3)
-         Hoàn toàn đồng ý                             (mức 4)
Mỗi tiêu chí (được diễn đạt dưới hình thức một câu hỏi) được quy ước đánh giá trên thang đo Likert với 5 mức độ hài lòng khác nhau, mỗi mức độ hài lòng tương ứng với một mức điểm đánh giá cụ thể. Giá trị trung bình đối với thang đo – Tính theo giá trị khoảng cách (Maximum-minimum)/n = (5-1)/5=0.8 giữa các mức đánh gia. Với thang đo 5 mức độ có thể cho biết các mức đánh giá như sau:

Không đạt
0 – 0,80: Yếu
0,81 – 1,60: Kém
1,61 – 2,40: Trung bình
2,41 – 3,20: Khá
3,21 – 4,00: Tốt.
Với quy ước trên, kết quả của báo cáo có thể cho thấy mức độ hài lòng của học viên về hoạt động giảng dạy của GV như thế nào.


TẢI NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BÁO CÁO TẠI ĐÂY

Nguồn tin: Tổ Khảo thí, ĐBCLGD & XDDA

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn