03:24 EST Thứ sáu, 15/12/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD » Điều tra, khảo sát

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY_ĐỢT 1

Thứ ba - 30/10/2012 00:15
Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên (GV) là một nội dung quan trọng trong kiểm định chất lượng trường đại học. Kết quả tự đánh giá chất lượng của Trường năm 2010 cho thấy nội dung này mới đạt kết quả khiêm tốn. Sau khi kết thúc Tự đánh giá, Trường đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đào tạo. Một trong những biện pháp quan trọng là đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV thông qua các hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy/hiệu quả môn học.
Công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giảng viên (GV) là một nội dung quan trọng trong kiểm định chất lượng trường đại học. Kết quả tự đánh giá chất lượng của Trường năm 2010 cho thấy nội dung này mới đạt kết quả khiêm tốn. Sau khi kết thúc Tự đánh giá, Trường đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chất lượng đào tạo. Một trong những biện pháp quan trọng là đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy của GV thông qua các hoạt động lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy/hiệu quả môn học.
Công việc này được thực hiện trên cơ sở những nghiên cứu khoa học về công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên cũng như tiếp thu kinh nghiệm của các trường đi trước trong công tác này.
Để việc lấy ý kiến phản hồi của người học có hiệu quả cần xây dựng được bộ công cụ đáng tin cậy. Việc xác định rõ khái niệm làm tiền đề để thiết kế công cụ đánh giá (thế nào là giảng dạy chất lượng và hiệu quả) là rất quan trọng.
Bản chất của giảng dạy là nghệ thuật, đòi hỏi sự sáng tạo, đòi hỏi sự nhiệt tâm...
Giảng dạy có hiệu quả là: làm cho SV hiểu được khái niệm, biết phân tích, vận dụng & tích hợp chúng;
Yêu cầu đối với giảng viên: sử dụng những phương pháp giảng dạy khác nhau phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng khác nhau trong lớp và không chỉ truyền tải kiến thức đến SV mà còn phải truyền cảm hứng... để chuyển đổi, mở rộng phát triển những kiến thức đó.
Chất lượng giảng dạy thể hiện qua: Khả năng GV truyền đạt kiến thức, diễn giải các quan điểm và các lý thuyết trừu tượng; Thái độ giao tiếp với SV; Kiến thức sâu rộng của GV về môn dạy; kỹ năng thực hành thành thạo; GV sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy, tích cực hóa người học; GV nhiệt tình với SV, cuốn hút SV qua nội dung bài giảng, GV nêu các câu hỏi, đưa ra các tình huống, ...ra bài tập nhóm; GV đảm bảo tính công bằng, khách quan trong đánh giá & xếp loại SV.
Bộ công cụ lấy ý kiến phản hồi của SV về chất lượng, hiệu quả giảng dạy môn học được Tổ Khảo thí - ĐBCLGD xây dựng dựa trên quan niệm và triết lý về hiệu quả và chất lượng giảng dạy đã được trình bày ở trên. Bộ công cụ này tập trung đánh giá 6 nội dung chính sau đây:
Nội dung 1: Kiến thức giảng dạy của giảng viên (Mục đích, yêu cầu của môn học có được giáo viên thông báo rõ ràng; nội dung giảng dạy có đầy đủ so với đề cương môn học; kiến thức cơ bản được giáo viên trình bày chính xác; việc cập nhật và mở rộng kiến thức liên quan đến môn học của GV; bài giảng dễ hiểu và dễ theo dõi). Nội dung này gồm 5 câu (từ câu 1 đến câu 5).
Nội dung 2: Phương pháp giảng dạy của giảng viên (PPGD có phát huy tính tích cực tự học, tự nghiên cứu của SV; GV chuẩn bị tốt bài giảng khi lên lớp; PPGD có kích thích hứng thú tìm tòi tri thức cho SV; PPGD có giúp SV nâng cao năng lực diễn đạt và tư duy phản biện cho SV; GV có khuyến khích SV đặt câu hỏi và giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của SV; phương pháp truyền đạt có rõ ràng, dễ hiểu; GV có đảm bảo giờ giấc lên lớp và kế hoạch giảng dạy). Nội dung này gồm 8 câu (từ câu 6 đến câu 13).
Nội dung 3: Phương tiện, tài liệu  (Các phương tiện giảng dạy có được sử dụng hiệu quả, việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy; giáo viên hướng dẫn SV làm việc với nhiều nguồn giáo trình, tài liệu; tài liệu do GV cung cấp rất bổ ích đối với SV). Nội dung này gồm 4 câu (từ câu 14 đến câu 17).
Nội dung 4: Hoạt động kiểm tra, đánh giá (Cho SV làm bài kiểm tra học trình theo đúng quy định, yêu cầu về kiểm tra đánh giá được phổ biến cụ thể; đề thi, kiểm tra phù hợp với trình độ SV; đề thi có tính chất khái quát, tổng hợp; GV sử dụng nhiều hình thức kiểm tra đánh giá; kết quả kiểm tra học trình được thông báo đến SV trong quá trình học; kiểm tra đánh giá được thực hiện công bằng, khách quan). Nội dung này gồm 4 câu (từ câu 18 đến câu 24)
Nội dung 5: Quan hệ giao tiếp giữa GV và SV (Quan hệ giữa GV và SV có thân thiện, tôn trọng lẫn nhau, có sự hợp tác tốt; GV có khuyến khích, động viên các SV yếu vươn lên trong học tập; GV có quan tâm đến tình hình học tập của từng cá nhân SV; SV có nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của GV ngoài giờ lên lớp). Nội dung này gồm 6 câu (từ câu 25 đến câu 29)
Nội dung 6: Nhận xét chung về sự hài lòng của SV đối với GV dạy môn học này. Nội dung này gồm 1 câu là câu 30.
Phiếu thăm dò ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy được xây dựng trên thang đo Likert với 4 mức độ là:
-         Hoàn toàn không đồng ý          (mức 1)
-         Không đồng ý                         (mức 2)
-         Đồng ý                                   (mức 3)
-         Hoàn toàn đồng ý                   (mức 4)
Mỗi câu hỏi trong bộ phiếu khảo sát có 4 mức đánh giá mức 1 tương ứng với 1 điểm… mức 4 tương ứng với 4 điểm. Quy ước thang đánh giá theo mỗi câu hỏi như sau:
Mức Điểm TB /câu
Tốt > 3.50
Khá 3.00 – 3.50
Trung bình 2.50 – 2.99
Yếu/chưa đạt < 2.50
 
 
Mỗi khu vực đo lường trên tương ứng với từng nhóm câu hỏi trong bộ câu hỏi gồm 30 câu. Tùy theo số lượng câu hỏi trong mỗi nhóm, các thang đo của từng nhóm có giá trị được quy về giá trị trung bình của nhóm (dựa trên quy ước thang đánh giá của mỗi câu hỏi đã nêu trên).

Download báo cáo ở đây

Nguồn tin: Tổ Khảo thí, ĐBCLGD & XDDA

Những tin mới hơn