22:59 EST Thứ năm, 23/11/2017

Trang nhất » Đảm bảo CLGD » Tự đánh giá

Hướng dẫn đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

This guidebook is the third version of the Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level. It documents the revised criteria and the process of AUN-QA assessment at programme level and provides associated resources including templates and samples in the appendices.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020 nhằm quán triệt và cụ thể hoá các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.

Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư 38/2013/BGDĐT ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH SƯ PHẠM NGỮ VĂN

Tên đơn vị chịu trách nhiệm chính về chương trình đào tạo giáo viên THPT: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Địa chỉ: Tầng 2, Nhà A1, 459 - Tôn Đức Thắng, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Số điện thoại liên hệ: (0511).733 328 ; * Fax: (0511).3842953 E-mail: khoavandanang@gmail.com * Website: khoavandhdn.com

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học

Quyết định số 65/ 2007/ QĐ- BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

Để giúp các đại học, học viện, các trường đại học triển khai thuận lợi công việc trên, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục phối hợp với Dự án Giáo dục đại học Việt Nam – Hà Lan đã xây dựng tài liệu “Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học”.