04:14 EDT Thứ ba, 26/09/2017

Trang nhất » DSCB

DS cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Trịnh Thế Anh 08/08/1983 0983556083 Trưởng phòng
2 Đỗ Thế Cường 02/10/1983 0935878898 Chuyên viên
3 Tôn Nữ Duy Hoàng 08/01/1976 0905133494 Phó Trưởng phòng
4 Hoàng Ngọc Hùng 14/09/1956 0989077120 Chuyên viên
5 Trương Văn Thanh 01/10/1986 0935739180 Chuyên viên
6 Võ Tá Trung 03/08/1959 0905683399 Chuyên viên

   1   

Tổng cộng có 6 cán bộ - viên chức thuộc 3 tổ