23:36 ICT Thứ tư, 26/07/2017

Trang nhất » QL Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vitesta 16/04/2014

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vitesta

Tải về
Phần mềm Vitesta 15/04/2014

Phần mềm xử lý câu hỏi trắc nghiệm

Tải về
TAILIEU HOA VANG 15/04/2014

Tài liệu hướng dẫn xử lý câu hỏi trắc nghiệm

Tải về
53/2005/QH11 29/11/2005

Luật Thanh niên 2005

Tải về
39/2006/QĐ- BGDĐT 02/10/2006

Quyết định số 39/2006/QĐ- BGDĐT Ban hành Chương trình khung...

Tải về
37/2010/TT-BGDĐT 21/12/2010

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối...

Tải về
02/2012/TT- BGDĐT 13/01/2012

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành...

Tải về
38/2005/QH11 14/06/2005

Luật giáo dục 2005

Tải về
44/2009/QH12 25/11/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Tải về
29/2009/TT-BGDĐT 22/10/2009

Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường THCS,...

Tải về
Biểu mẫu phục vụ thi kết thúc học phần 01/04/2012

Các biểu mẫu phục vụ thi kết thúc học phần

Tải về
30/2012/TT-BGDĐT 11/09/2012

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
Luật số: 08/2012/QH13 18/06/2012

Luật giáo dục Đại học 2012

Tải về
Hướng dẫn thi hành điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 9 09/12/2007

Hướng dẫn thi hành điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 9

Tải về
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 08/12/2002

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tải về
703/HD-TLĐ 06/05/2009

Hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn

Tải về
Điều lệ Công Đoàn 13/10/2006

Điều lệ Công Đoàn

Tải về
23-QĐ/TW 31/10/2006

Quy định thi hành điều lệ Đảng

Tải về
01-HD/TW 05/01/2012

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng

Tải về
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 22/04/2001

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về
Điểm Công trình nghiên cứu khoa học 28/08/2012

Thông báo về bảng tính điểm công trình nghiên cứu khao học...

Tải về
Dự toán tài chính xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 15/09/2012

Dự toán tài chính xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

Tải về
66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT 26/04/2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác...

Tải về