22:59 EST Thứ năm, 23/11/2017

Trang nhất » QL Văn bản

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vitesta 15/04/2014

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Vitesta

Tải về
Phần mềm Vitesta 14/04/2014

Phần mềm xử lý câu hỏi trắc nghiệm

Tải về
TAILIEU HOA VANG 14/04/2014

Tài liệu hướng dẫn xử lý câu hỏi trắc nghiệm

Tải về
53/2005/QH11 28/11/2005

Luật Thanh niên 2005

Tải về
39/2006/QĐ- BGDĐT 01/10/2006

Quyết định số 39/2006/QĐ- BGDĐT Ban hành Chương trình khung...

Tải về
37/2010/TT-BGDĐT 20/12/2010

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối...

Tải về
02/2012/TT- BGDĐT 12/01/2012

Thông tư ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành...

Tải về
38/2005/QH11 13/06/2005

Luật giáo dục 2005

Tải về
44/2009/QH12 24/11/2009

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Tải về
29/2009/TT-BGDĐT 21/10/2009

Thông tư ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng trường THCS,...

Tải về
Biểu mẫu phục vụ thi kết thúc học phần 31/03/2012

Các biểu mẫu phục vụ thi kết thúc học phần

Tải về
30/2012/TT-BGDĐT 10/09/2012

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
Luật số: 08/2012/QH13 17/06/2012

Luật giáo dục Đại học 2012

Tải về
Hướng dẫn thi hành điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 9 08/12/2007

Hướng dẫn thi hành điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa 9

Tải về
Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 07/12/2002

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tải về
703/HD-TLĐ 05/05/2009

Hướng dẫn thi hành điều lệ Công Đoàn

Tải về
Điều lệ Công Đoàn 12/10/2006

Điều lệ Công Đoàn

Tải về
23-QĐ/TW 30/10/2006

Quy định thi hành điều lệ Đảng

Tải về
01-HD/TW 04/01/2012

Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đảng

Tải về
Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 21/04/2001

Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

Tải về
Điểm Công trình nghiên cứu khoa học 27/08/2012

Thông báo về bảng tính điểm công trình nghiên cứu khao học...

Tải về
Dự toán tài chính xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 14/09/2012

Dự toán tài chính xây dựng ngân hàng câu hỏi thi

Tải về
66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT 25/04/2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác...

Tải về