06:13 EDT Thứ tư, 28/06/2017

Trang nhất » Ba công khai » Chất lượng giáo dục

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐHSP - ĐHĐN

Thứ ba - 02/12/2014 09:46

Ba Công khai

 

Thực hiện công văn số 5901BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai năm học 2014- 2015 đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Sư phạm xin được báo cáo các nội dung chính sau đây
1. Về nội dung công khai.
       a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
          - Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường (theo biểu mẫu 20)
          - Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm 2011 có việc làm (theo biểu mẫu 21 kèm theo).  
          - Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Đã đăng ký đánh giá ngoài với Trung tâm Kiểm định chất lượng ĐHQG Hà Nội. 
       b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
          - Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo (theo biểu mẫu 22 ).
          - Về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn (theo mẫu biểu 23 ).
       c) Công khai tài chính:
          - Công khai tài chính (theo biểu mẫu 24).

       d/ Tổng hợp thông tin công khai của Trường (theo biểu tổng hợp ).

2. Về hình thức công khai.
Nhà trường thực hiện công khai trên website của trường tại địa chỉ: www. ued.udn.vn và công khai tại trường.
Trường Đại học Sư phạm xin báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo những nội dung thực hiện 3 công khai và gửi kèm các biểu mẫu theo yêu cầu tại công văn số số 5901BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014  của Bộ Giáo dục và Đào tạo/.
                                                                                                                                                                
 

Tác giả bài viết: Trịnh Thế Anh

Nguồn tin: Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết