23:41 ICT Thứ tư, 26/07/2017

Trang nhất » Ba công khai » Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của Trường ĐHSP - ĐHĐN

Chuẩn đầu ra 29 ngành đào tạo trình độ đại học và cao đẳng của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng