01:30 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Menu

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008

Duy trì chứng nhận ISO 9001:2008 cho lĩnh vực hoạt động Đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Duy trì chứng nhận ISO 9001:2008 cho lĩnh vực hoạt động Đào tạo Cao đẳng, Đại học và Sau đại học của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ngày 19 tháng 03 năm 2014 Trung tâm Chứng nhận phù hợp QUACERT thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tiến hành đánh giá giám sát lần 3 đối với Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Đánh giá giám sát lần 1

Đánh giá giám sát lần 1 Quy trình Quản lý Chất lượng ISO 9001 : 2008 tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ngày 01 tháng 11 năm 2012, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng, Bộ Khoa học Công nghệ đã thành lập đoàn đánh giá định kỳ về việc thực hiện Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng do ông Nguyễn Lâm Hoàng làm trưởng đoàn.