01:30 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Menu

Trang nhất » Tin Tức » KHẢO THÍ

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015 đối với các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Ban hành chuẩn đầu ra Tin học đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Áp dụng từ khóa tuyển sinh 2014 trở về sau. Không bắt buộc phải thực hiện đối với những sinh viên khuyết tật được ưu tiên tuyển thẳng, sinh viên dân tộc thiểu số cư trú tại vùng sâu vùng xa, sinh viên cử tuyển. Việc thực hiện Chuẩn đầu ra Tin học căn cứ theo văn bản hướng dẫn kèm theo Quyết định này.

Quy định Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho SV đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ

Chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng: “Đối với những sinh viên theo học ngoại ngữ Tiếng Anh, để được công nhận tốt nghiệp sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 - Khung tham chiếu về trình độ ngoại ngữ chung châu Âu

KẾT QUẢ PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Kết quả điểm phúc tra sẽ được cập nhật thường xuyên khi có kết quả mới từ giảng viên.

HẠN NỘP ĐƠN PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian nhận đơn phúc khảo cho những học phần đã có điểm thi trước ngày 12 tháng 08 năm 2014 là trước ngày 16 tháng 08 năm 2014.

DANH SÁCH PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

Bảng điểm tiếp tục cập nhật khi có sự thay đổi.

Thông báo về Kết quả phúc khảo điểm thi Kết thúc học phần học kì I năm học 2012 - 2013

Hiện nay, đã có kết quả phúc tra điểm kết thúc học phần học kì I năm học 2012 - 2013 (tính đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013)

Thông báo mới về thời gian nhận đơn phúc khảo

Tổ Khảo thí - ĐBCLGD sẽ nhận đơn phúc khảo điểm bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2012-2013 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013. Sau ngày 28 tháng 02 năm 2013, Tổ sẽ không tiếp nhận đơn.

Triển khai tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra

Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường. Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ) Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.

Triển khai tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra

Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường. Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ) Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2012-2013

Lịch thi Kết thúc học kỳ I các khóa tuyển sinh 2009, 2010 và 2011

Nhiệm vụ KT&KĐCLGD năm 2012-2013

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2012 - 2013

Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDĐT ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012 -2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2012 - 2013 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp