17:40 EST Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » KHẢO THÍ

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CHƯA NỘP ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN, HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2012-2013

Thứ năm - 08/08/2013 06:06
STT Khoa Tên học phần Nhóm HP Ngày  thi Số túi GV giảng dạy
1 Toán Quy hoạch tuyến tính N.10-01 13/6/2013 1 Đặng Văn Riền
2 Toán Giải tích số N.10-01 18/6/2013 1 Nguyễn Hoàng Thành
3 Toán Lý thuyết mở rộng trường  và Lý thuyết Galois N.10-02A 08/06/2013 2 Nguyễn Viết Đức
4 Nguyễn Viết Đức
5 Toán Lý thuyết mở rộng trường và Lý thuyết Galois N.10-02B 08/06/2013 2 Nguyễn Viết Đức
6 Nguyễn Viết Đức
7 Toán Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên N.10-05A 15/6/2013 1 Cao văn Nuôi
8 Toán Tối ưu hóa quá trình ngẫu nhiên N.10-05B 15/6/2013 2 Cao văn Nuôi
9 Cao văn Nuôi
10 Toán Đa thức nhân tử hoá N.11-01 08/06/2013 1 Nguyễn Ngọc Châu
11 Toán Lý thuyết nhóm N.11-01 18/6/2013 1 Trương Công Quỳnh
12 Toán Phương pháp tính N.11-03 06/06/2013 2 Nguyễn Hoàng Thành
13   Nguyễn Hoàng Thành
14 Toán Đa thức nhân tử hóa N.11-03 08/06/2013 2 Nguyễn Ngọc Châu
15   Nguyễn Ngọc Châu
16 Toán Giải tích cơ sở N.11-03 13/6/2013 2 Lương Quốc Tuyển
17   Lương Quốc Tuyển
18 Toán Đại số tuyến tính và hình giải tích 1 N.12-01 12/06/2013 2 Nguyễn Viết Đức
19 Toán Giải tích 2 N.12-03 10/06/2013 2 Lương Quốc Tuyển
20 Toán Kinh tế vĩ mô N.12-03 21/6/2013 1 Lê Bảo
21 Toán Giải tích 2 N.12-04 10/06/2013 1 Cao văn Nuôi
22 Toán Giải tích 2 N.12-05 10/06/2013 2 Cao văn Nuôi
23 Toán Đại số 2 N.12-07 10/06/2013 1 Nguyễn Ngọc Châu
24 Toán Giải tích 2 N.12-28 10/06/2013 1 Cao văn Nuôi
25 Tin học Đồ hoạ máy tính N.10-05A 06/06/2013 1 Phan Thanh Tao
26 Tin học Đồ hoạ máy tính N.10-05B 06/06/2013 2 Phan Thanh Tao
27 Phan Thanh Tao
28 Tịn học Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 12LCNTT 06/06/2013 1 Nguyễn Văn Hưng
29 Hóa Hợp chất tạp chức và polime N.10-08 15/6/2013 1 Võ Kim Thành
30 Hóa Hoá học các hợp chất có hoạt tính sinh học N.10-10 04/06/2013 1 Võ Kim Thành
32 Hóa Hoá dược và k/thuật tổng hợp 2 N.10-10 13/6/2013 1 Phan Thảo Thơ
33 Hóa Phân tích hữu cơ N.10-10 15/6/2013 1 Võ Kim Thành
34 Hóa Hydrocacbon N.11-08 15/6/2013 1 Phan Thảo Thơ
35 Hóa Nhiệt động hoá học N.11-08 20/6/2013 1 Giang Kim Liên
36 Hóa Động hoá học N.11-09 13/6/2013 1 Mai Văn Bảy
37 Hóa Động hoá học N.11-10 15/6/2013 2 Mai Văn Bảy
38   Mai Văn Bảy
39 Sinh MT Tài nguyên thiên nhiên N.11-14 08/06/2013 1  
40 Ngữ văn Văn hoá, văn minh Pháp N.10-21 08/06/2013 1 Phạm Thị Thu Hương
41 Ngữ văn Địa chí văn hóa Việt Nam N.10-21 20/6/2013 1  
42 Ngữ văn Sản xuất chương trình truyền hình N.10-22 13/6/2013 1  
44 Ngữ văn Pháp luật về báo chí N.11-22 13/6/2013 1 Thỉnh giảng
46 Ngữ văn Lý thuyết truyền thông N.12-22 21/6/2013 2 Lê Đức Tiến
47 Lịch sử Lịch pháp học N.10-23 13/6/2013 1 Lưu Trang
48 Lịch sử Thanh toán quốc tế N.10-24 04/06/2013 1 Ngô Thị Hường
49 Lịch sử Marketting du lịch, dịch vụ N.10-24 11/06/2013 1 Lưu Trang
50 Lịch sử Lịch pháp học N.10-24 13/6/2013 1 Lưu Trang
51 Lịch sử Tuyến điểm du lịch Việt Nam N.10-24 18/6/2013 1 Ngô Thị Hường
52 Lịch sử Lịch sử thế giới hiện đại N.11-23 08/06/2013 1 Lưu Trang
53 Lịch sử Sử liệu học N.11-23 15/6/2013 1 Lưu Trang
54 Lịch sử Lịch pháp học N.12-25 13/6/2013 1 Lưu Trang
55 Lịch sử Tuyến điểm du lịch Việt Nam N.12-25 18/6/2013 1 Ngô Thị Hường
56 Tiểu học Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học  N.10-33 13/6/2013 2 Nguyễn Phan Lâm Quyên
57 Nguyễn Phan Lâm Quyên
58 Tiểu học Đạo đức và phương pháp giáo dục đạo đức ở tiểu học N.10-33 20/6/2013 2 Nguyễn Phan Lâm Quyên
59 Nguyễn Phan Lâm Quyên
60 ĐH Kinh tế Văn hoá, văn minh Anh N.10-21 11/06/2013 1 Lê Đức Tiến
61 ĐH Kinh tế Kinh tế lượng 1 N.11-03 15/6/2013 1 Thỉnh giảng
62   1 Thỉnh giảng
63 Kinh tế CT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) N.12-09 14/6/2013 2 Nguyễn Thị Kiều Trinh
64 Kinh tế CT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) N.12-11 14/6/2013 3 Nguyễn Thị Kiều Trinh
65 Kinh tế CT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) N.12-22 14/6/2013 2 Trần Thị Thùy Trang
66 Kinh tế CT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin (2) N.12-24 14/6/2013 3 Trần Thị Thùy Trang
67 Kinh tế CT Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa  Mác –Lênin 2 N.12-28 14/6/2013 2 Trần Thị Thùy Trang
Ghi chú: Danh sách giảng viên giảng dạy các học phần được thống kê dựa trên thời khóa biểu học kỳ II- năm học 2012-2013, đối với học phần có thay đổi giảng viên giảng dạy mà chưa điều chỉnh trong thời khóa biểu đề nghị giảng viên phản hồi về tổ KT, ĐBCLGD

Nguồn tin: Tổ Khảo thí, ĐBCLGD & XDDA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn