01:30 EST Thứ sáu, 24/11/2017

Menu

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HK 2 NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO VỀ THỜI HẠN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN - HK 2 NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018; lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 của Nhà trường và quy chế tổ chức thi kết thúc học phần. Trường thông báo thời gian phúc khảo bài thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017 từ ngày 18/6/2017 đến ngày 10/8/2017

DANH SÁCH PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017)

DANH SÁCH PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017)

DANH SÁCH PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2016-2017)

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Học kì I, năm học 2016-2017)

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Học kì I, năm học 2016-2017)

Thông báo Về việc sử dụng giấy thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hệ chính quy Trường ĐHSP - ĐHĐN

Thông báo Về việc sử dụng giấy thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hệ chính quy Trường ĐHSP - ĐHĐN

Thực hiện theo công văn số 834/KT&ĐBCLGD ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN về việc sử dụng giấy thi kết thúc học phần dành cho sinh viên hệ chính quy thuộc Trường ...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHẢO SÁT Ý KIẾN SV VỀ CÔNG TÁC GIẢNG DẠY - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2016-2017

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD tiến hành việc triển khai khảo sát lấy ý kiến sinh viên về công tác giảng dạy của giảng viên trong học kỳ 1 năm học 2016 – 2017.

DANH SÁCH SV PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016)

DANH SÁCH SV PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2015-2016)

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Học kì II, năm học 2015-2016)

THÔNG BÁO THỜI HẠN NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Học kì II, năm học 2015-2016)

DANH SÁCH PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016)

DANH SÁCH PHÚC KHẢO BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015-2016)

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: (04) 39747108, Fax: (04) 39747109, Email: kiemdinh.dhtccn@moet.edu.vn. Trân trọng./.

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐHĐN

Báo cáo Tự đánh giá chất lượng của Trường được công bố rộng rãi để tất cả các cán bộ, giảng viên và nhân viên của Trường ĐHSP biết và cho ý kiến.

KẾT QUẢ PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Kết quả phúc tra những học phần còn lại sẽ được Phòng KT&ĐBCLGD thường xuyên cập nhật khi có kết quả.

Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc

Quy định này áp dụng đối với Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực thuộc (gồm: văn phòng và các ban chức năng; các đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học trực thuộc; các đơn vị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trực thuộc; các cơ sở sản xuất, dịch vụ trực thuộc).

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2014-2015 đối với các lớp hệ chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

KẾT QUẢ PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Kết quả điểm phúc tra sẽ được cập nhật thường xuyên khi có kết quả mới từ giảng viên.

HẠN NỘP ĐƠN PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian nhận đơn phúc khảo cho những học phần đã có điểm thi trước ngày 12 tháng 08 năm 2014 là trước ngày 16 tháng 08 năm 2014.

DANH SÁCH PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

Bảng điểm tiếp tục cập nhật khi có sự thay đổi.

Thông báo về Kết quả phúc khảo điểm thi Kết thúc học phần học kì I năm học 2012 - 2013

Hiện nay, đã có kết quả phúc tra điểm kết thúc học phần học kì I năm học 2012 - 2013 (tính đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013)

Thông báo mới về thời gian nhận đơn phúc khảo

Tổ Khảo thí - ĐBCLGD sẽ nhận đơn phúc khảo điểm bài thi kết thúc học phần học kỳ I năm học 2012-2013 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2013. Sau ngày 28 tháng 02 năm 2013, Tổ sẽ không tiếp nhận đơn.

Triển khai tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra

Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường. Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ) Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.

Lịch thi kết thúc học kỳ I năm học 2012-2013

Lịch thi Kết thúc học kỳ I các khóa tuyển sinh 2009, 2010 và 2011

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẤY THI VÀ VĂN BẢN THI TRONG KỲ THI KẾT THÚC HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012

Căn cứ Qui định tạm thời về việc tổ chức thi kết thúc học phần – hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 661/QĐ-ĐT ngày 12 tháng 11 năm 2012 và Thông báo số 462/TB-KT&ĐBCLGD ngày 16 tháng 11 năm 2012 về việc sử dụng văn bản thi và giấy thi của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Tổ Khảo thí - ĐBCLGD, Trường Đại học Sư phạm thông báo việc sử dụng văn bản thi và giấy thi trong kỳ thi kết thúc học phần như sau: