17:30 EST Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC TRA BÀI THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015

Thứ hai - 09/02/2015 23:04
Kết quả phúc tra những học phần còn lại sẽ được Phòng KT&ĐBCLGD thường xuyên cập nhật khi có kết quả.
STT Nhóm HP Tên HP Họ Tên Lớp Điểm trước
Phúc tra
Điểm sau
Phúc tra
1 11-03 Dự báo kinh tế Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 11CTUD2 7.0 7.0
2 11-03 Hàm biến phức Ngô Hồng Thịnh 11CTUD1 9.0 9.0
3 11-03 Thống kê Toán Lê Thị Hồng Đào 11CTUD2 6.5 6.5
4 11-03 Thống kê Toán Phan Vũ Nguyệt Linh 11CTUD1 0 6.0
5 11-03 Toán tài chính Ngô Hồng Thịnh 11CTUD1 5.0 5.0
6 11-03 Toán tài chính Nguyễn Thị Linh 11CTUD1 8.0 8.0
7 11-03 Toán tài chính Nguyễn Đăng Huy 11CTUD1 4.0 4.0
8 11-03 Toán tài chính Dương Thị Thanh 11CTUD1 6.0 6.0
9 11-03 Toán tài chính Lê Thị Hồng Đào 11CTUD2 6.0 6.0
10 11-03 Toán tài chính Võ Quang Lực 11CTUD2 6.0 6.0
10 11-03 Toán tài chính Nguyễn Thị Bảo Nhung 11CTUD2 4.0 4.0
11 11-06 Thiết bị và PP phân tích phổ Trịnh Thị Hồng 11SVL 7.5 7.5
12 11-06 Vật lý Laser Nguyễn Thị Thúy  An 11SVL 6.5 6.5
13 11-06 Vật lý Laser Trịnh Thị  Hồng 11SVL 5.5 5.5
14 11-07 Kỹ thuật mạch điện tử 2 Phan Duy  Tài 11CVL 7.5 7.5
15 11-07 Thiết bị và PP phân tích quang phổ Nguyễn Lê Tuyền 11CVL 8.0 9.0
16 11-07 Tin học ứng dụng trong Vật lý 1 Trương Thị Thanh Nhân 11CVL 5.5 5.5
17 11-07 Tin học ứng dụng trong Vật lý 1 Nguyễn Thị Mi Sa 11CVL 5.5 5.5
18 11-07 Tin học ứng dụng trong Vật lý 1 Lê Nguyên Bảo Phương 11CVL 5.5 5.5
19 11-07 Tin học ứng dụng trong Vật lý 1 Phan Thị  Huyền 11CVL 1.5 1.5
20 11-07 Tin học ứng dụng trong Vật lý 1 Nguyễn Thị  Quý 11CVL 2.0 2.0
21 11-07 Vật lý linh kiện bán dẫn và sensor Nguyễn Thị Bích Trâm 11CVL 6.5 6.5
22 11-07 Vật lý Nano Nguyễn Thị Cẩm Trâm 11CVL 6.5 6.5
23 11-07 Vật lý Nano Hoàng Đặng Tiểu Linh 11CVL 8.5 9.0
24 11-07 Vật lý Nano Trương Thị Thanh Nhân 11CVL 6.5 7.5
25 11-09 Phân tích hữu cơ Phạm Minh Khiêm 11CHP 6.0 6.0
26 11-09 Thuốc thử hữu cơ trong phân tích Phạm Thị Dạ Hương 11CHP 8.0 8.0
27 11-09 Tiếng Anh chuyên ngành Hóa Mai Thị Hồng Ngọc 11CHP 8.0 8.5
28 11-09 Tổng hợp hóa hữu cơ Huỳnh Văn Hậu 11CHP 7.5 7.5
29 11-09 Xử lý nước thải Phạm Thị Hồng  Vi 11CHP 6.5 6.5
30 11-09 Xử lý nước thải Hồ Phương  Việt 11CHP 3.0 3.0
31 11-10 Hóa dược & kỹ thuật tổng hợp 3 Kiều Thị Mỹ Lệ 11CHD 6.0 6.0
32 11-20 Văn học so sánh Nguyễn Đăng Minh Phương 11CVH 5.0 4.5
33 11-22 Báo chí địa phương Lê Hoàng Diệu Linh 11CBC 8.0 8.5
34 11-22 Lao động nhà báo Lê Thị Bích Liên 11CBC 8.0 8.5
35 11-22 Lí luận và thực hành ảnh Phan Quang Vinh 11CBC 6.5 6.5
36 11-23 Quan hệ quốc tế của VN từ sau 1945 Lê Thị Hồng 11SLS 1.0 1.0
37 11-24 Làng xã Việt Nam Lê Văn Thiện  Hải 11CVNH 7.5 7.5
38 11-28 Hệ sinh thái nông nghiệp Trần Thế Cường 10CDL 8.5 8.5
39 11-34 Tổ chức MTHĐ cho trẻ ở trường MN Mai Thị  11SMN1 3.0 5.0
40 12-03 Kinh tế lượng 2 Lê Thị Huyền  Trang 12CTUD 3.0 3.0
41 12-03 Nguyên lí kế toán Nguyễn Thái Khánh 11CTUD2 5.0 6.0
42 12-06 Cơ học lượng tử 1 Đinh Ngọc  Thiện 12SVL 2.0 2.0
43 12-06 Cơ học lượng tử 1 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 6.0 6.0
44 12-06 Cơ học lượng tử 1 Phan Văn Hiếu 12SVL 3.0 3.0
45 12-06 Vật lý chất rắn 1 Phan Văn Hiếu 12SVL 6.0 6.0
46 12-06 Vật lý chất rắn 1 Bùi Văn Quang Thông 12SVL 5.0 5.0
47 12-06 Vật lý phát quang Thái Thiên Bảo 12SVL 6.0 7.0
48 12-06 Vật lý thống kê Nguyễn Văn Trung 12SVL 1.0 1.0
49 12-07 Cơ học lượng tử 1 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 12CVL 4.0 4.0
50 12-07 Cơ học lý thuyết Lê Vũ Trường  Sơn 12CVL 4.0 4.0
51 12-07 Cơ học lý thuyết Lương Thị  Liên 12CVL 6.0 6.0
52 12-07 Kỹ thuật mach điện tử 1 Lê  Thắng 12CVL 5.5 5.5
53 12-07 Kỹ thuật xung số Thắng 12CVL T.Hành  
54 12-09 Tin học ứng dụng Trương Thị Mai 12CHP T.Hành  
55 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Lê Thị Như Hoài 12CHP 8.0 8.0
56 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Trần Yến  Nhi 12CHP 7.0 7.0
57 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Trần Thị Yến  Nhung 12CHP 5.5 5.5
58 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Nguyễn Thị Thu Sương 12CHP 7.5 8.0
59 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Lê Thị Thanh Tâm 12CHP 8.0 8.0
60 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Trần Thị Hoàng Kha 12CHP 7.5 7.5
61 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Trần Thị Thu Hương 12CHP 3.0 4.0
62 12-09 XL số liệu trong Hóa phân tích Nguyễn Thị Út Trinh 12CHP 5.5 6.0
63 12-09 Hóa Sinh Nguyễn Thị Út Trinh 12CHP 3.5 5.0
64 12-11 Điện hóa học Đinh Thị Trí 12CQM 6.5 6.5
65 12-11 Điện hóa học  Huỳnh Thị Hồng Nhung 11CQM 6.5 6.5
66 12-11 Hóa học môi trường Tưởng Văn Cảnh 12CQM 8.5 8.5
67 12-11 Hóa học môi trường Nguyễn Thị Thúy  Hằng 12CQM 8.5 8.5
68 12-11 Hóa keo và ứng dụng trong XLMT Huỳnh Thị Hồng  Nhung 11CQM 8.0 8.0
69 12-11 Phân tích công cụ Huỳnh Bá Duy 12CQM 7.0 7.0
70 12-11 Phân tích công cụ Ngô Văn Lộc 12CQM 8.0 8.5
71 12-11 Phân tích công cụ Đỗ Thị Như  Ngọc 12CQM 5.0 5.5
72 12-11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Tưởng Văn Cảnh 12CQM 6.5 6.5
73 12-11 Phương pháp nghiên cứu khoa học Đỗ Thị Như  Ngọc 12CQM 8.0 8.0
74 12-12 Di truyền người và DT quần thể Trần Thị Kim Phụng 12SS 6.0 6.0
75 12-12 Di truyền người và DT quần thể Trần Thị Kiều Thảo 12SS 8.0 8.0
76 12-14 Tin học môi trường Lê Văn Hào 12CTM 3.0 3.0
77 12-14 Toán ứng dụng môi trường Phan Nhật Trường 12CTM 6.5 6.5
78 12-14 Xác suất thống kê và ứng dụng Phan Nhật Trường 12CTM 8.5 9.0
79 12-15 Miễn dịch học Ngô Huỳnh Hạ  Quyên 12CNSH 5.8 6.5
80 12-15 Tiếng Anh chuyên ngành Nguyễn Xuân Nhật Hạ 12CNSH 6.5 7.5
81 12-22 PP nghiên cứu khoa học Báo chí Đặng Văn Minh 12CBC2 6.0 6.0
82 12-22B Phóng sự và Điều tra Đặng Văn Minh 12CBC2 6.3 6.3
83 12-23 Các xu hướng C/nước GPDTVN 1858-1945 Mai Thị Cẩm Viên 12SLS 8.0 8.5
84 12-23 Đại cương dân tộc học Mai Thị Cẩm Viên 12SLS 7.5 7.5
85 12-23 Đại cương dân tộc học Nguyễn Lê Thanh Thùy 12SLS 8.0 8.5
86 12-23 Lý luận dạy học Lịch Sử Trần Thị Thanh Nga 12SLS 6.0 6.0
87 12-23 Lý luận dạy học Lịch Sử Phạm Thị Duyến 12SLS 6.0 6.0
88 12-23 Lý luận dạy học Lịch Sử Nguyễn Thị Dương 12SLS 6.0 6.0
89 12-23 Lý luận dạy học Lịch Sử Phan Thị Thu Thảo 12SLS 6.0 6.0
90 12-24 Chính sách Pháp lệnh du lịch Hoàng Ngọc Sơn 12CVNH 2 2.5
91 12-26 Bản đồ địa hình Võ Thị Việt  Trinh 12SDL 7.8 8.3
92 12-28 Bản đồ chuyên đề Huỳnh Thị Minh Trang 12CDMT 4.0 4.5
93 12-28 Bản đồ chuyên đề Lê Thị  Liên 12CDMT 5.0 5.0
94 12-28 Bản đồ địa hình Huỳnh Thị Minh Trang 12CDMT 5.3 5.3
95 12-28 Bản đồ địa hình Trịnh Minh Hải 12CDMT 5.5 6.0
96 12-28 Bản đồ đất và bản đồ hiện trạng sử dụng đất Trịnh Minh Hải 12CDMT 6.5 7.0
97 12-28 Cơ sở Viễn thám Huỳnh Thị Minh Trang 12CDMT 6.5 6.5
98 12-29 Địa lý tự nhiên Việt Nam (KV) Mai Văn  Trung 12CDDL 6.0 6.5
99 12-31 Tâm lý học phát triển 2 Nguyễn Thị  Hồng 12CTL 8.0 8.0
100 12-31 Tâm lý học phát triển 2 Lê Thị Kim Thơ 12CTL 6.0 6.0
101 12-31 Tâm lý học xã hội Phan Thị Như Hoài 12CTL 8.0 8.0
102 12-33A Nhập môn giao tiếp Nguyễn Thúy Hiền 12STH1 8.0 8.0
103 12-33A Nhập môn giao tiếp Phạm Thị Li Na 12STH1 7.5 7.5
104 12-33A PP dạy học Toán Tiểu học 1 Võ Quang Thùy  Dung 12STH2 7.0 7.0
105 12-33A PPDH Thủ công kỹ thuật Võ Thị Mỹ  An 12STH1 6.0 6.0
106 12-33B Nhập môn giao tiếp Nguyễn Thị  Diệp 12STH1 6.0 6.0
107 12-33B Nhập môn giao tiếp Lê Trần Phúc  Diễm 12STH1 6.5 6.5
108 12-33B PP dạy học Toán Tiểu học 1 Nguyễn Thị Thu Thảo 12STH2 8.5 8.5
109 13-01 Pháp luật đại cương Nguyễn Tấn Thông 13ST 5.0 5.0
110 13-01 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP Trần Thị Hải 13ST 6.0 6.0
111 13-01 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP Phùng Thị Duyên 13ST 5.5 5.5
112 13-05 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Tống Thị Thanh Thảo 13CNTT 3.0 3.5
113 13-06 Điện và từ học Lê Quốc Khoa 13SVL 6.5 6.5
114 13-06 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đặng Bùi Ngọc Thiện 13SVL 2.0 2.0
115 13-08 Cơ sở lí thuyết Hóa vô cơ Lê Quang  13SHH 6.0 6.0
116 13-08 Cơ sở lý thuyết hóa hữa cơ Trần Thị Phương Hoa 13SHH 7.5 7.5
117 13-08 Tư tưởng Hồ Chí Minh Huỳnh Thị Tố Yên 13SHH 6.0 6.0
118 13-09 Hóa hữa cơ 1 Đặng Thị Phượng 13CHP 6.5 6.5
119 13-09 Hóa hữu cơ 1 Thái Thị Bảo  Ngân 13CHP 7.0 8.0
120 13-09 Hóa hữu cơ 1 Phạm Thị Liễu 13CHP 7.0 8.0
121 13-09 Pháp luật đại cương Đặng Thị  Phượng 13CHP 5.2 5.2
122 13-09 Pháp luật đại cương Phan Thị Bảo Châu 13CHP 3.8 3.8
123 13-09 Pháp luật đại cương Trần Thị Thanh Phương 13CHP 4.0 4.0
124 13-09 Tiếng Anh chuyên ngành Hóa Lê Văn Bình 13CHP 6.0 6.0
125 13-09 Tiếng Anh chuyên ngành Hóa Phan Thị Bảo Châu 13CHP 3.5 3.5
126 13-09 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 13CHP 6.0 6.0
127 13-10 Hóa sinh Bùi Thị Hoàng 13CHD 5.5 6.0
128 13-10 Hóa sinh Trần Thị Thùy Linh 13CHD 4.5 4.5
129 13-10 Hóa sinh Trần Thị Thanh Duyên 13CHD 5.5 5.0
130 13-10 Hóa sinh Trần Văn  Nhật 13CHD 5.5 5.0
131 13-10 Hóa sinh Lê Quý  Khương 13CHD 5.0 4.5
132 13-10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Hoài Nhi 13CHD 3.0 3.0
133 13-10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Lê Thị Kim Ngọc 13CHD 3.0 3.0
134 13-10 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thùy  Linh 13CHD 2.0 2.0
135 13-11 Hóa hữa cơ 1 Nguyễn Phương Thanh 11CHP 3.5 4.0
136 13-11 Hóa hữu cơ 1 Phạm Thị Dạ  Hương 11CHP 3.5 3.5
137 13-11 Tiếng Anh chuyên ngành Tạ Thị Kim Cúc 13CQM 7.0 7.5
138 13-11 Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Thị Lan Anh 13CQM 6.0 6.0
139 13-20 Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng 13CVH 8.0 8.0
140 13-21 Văn học dân gian Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 4.0 4.0
141 13-23 Bản đồ giáo khoa Nguyễn Duy  Ánh 13SLS 5.5 5.5
142 13-23 Các xu hướng cứu nước (1858-1945) Lê Thị Thu Hiền 13SLS 8 8.5
143 13-23 Các xu hướng cứu nước (1858-1945) Nguyễn Thị Ly 13SLS 7.0 7.0
144 13-23 Lịch sử Việt Nam 1858-1945 Nguyễn Duy  Ánh 13SLS 5.0 6.0
145 13-23 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Duy  Ánh 13SLS 5.0 5.0
146 13-24 Các tôn giáo ở Việt Nam Nguyễn Thành  Hiệp 11CVNH 1.5 2.0
147 13-29 Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Như Hoài 12CTL 6.0 6.0
148 13-31 Tâm lý học đại cương 3 Tô Thị  Miền 13CTL 4.0 4.0
149 13-31 Tư tưởng Hồ Chí Minh Ngô Thị Hồng  Vân 13CTL 7.0 7.0
150 13-32 Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thành  Nhân 13CTXH 2.0 2.0
151 13-33 Nhập môm xác suất thống kê Vũ Thị Thùy  Dương 13STH1 5.0 5.0
152 13-33 Nhập môm xác suất thống kê Võ Thị Ngọc  Hân 13STH1 5.0 5.0
153 13-33 Nhập môm xác suất thống kê Lương Thị Việt 13STH1 5.0 5.0
154 13-33 Nhập môm xác suất thống kê Trần Thị Bích Vân 13STH1 3.5 3.5
155 13-33 Tư tưởng Hồ Chí Minh Vũ Thị Thùy Dương 13STH1 5.0 5.0
156 13-33A Tâm lý Tiểu học Lương Thị Việt 13STH1 6.5 6.5
157 13-33A Thống kê xã hội Lương Thị Việt 13STH1 5.5 5.5
158 13-33A Thống kê xã hội Trần Thị Bích Vân 13STH1 3.5 3.5
159 13-34 Giáo dục học đại cương Lê Thị Diễm Thương 13SMN1 6.5 6.5
160 14-05 Giải tích 5 và Đại số Nguyễn Minh Đức 14CNTT 5.5 5.5
161 14-05 Tin học đại cương chuyên Võ Trần Anh Khoa 14CNTT T.Hành  
162 14-06 Đại số và hình học giải tích Trần Thị Ngọc  Duyên 14CVL 5.0 5.0
163 14-06 Đại số và hình học giải tích Lê Trương Thùy Trinh 14SVL 7.5 7.5
164 14-06 Hóa đại cương Lê Trương Thùy Trinh 14SVL 7.5 7.5
165 14-06 Tin học đại cương  Trương Thị Thanh Liên 14SVL T.Hành  
166 14-07 Cơ học Nguyễn Thị Cẩm Trâm 11CVL 6.5 7.0
167 14-07 Nhiệt động học và Vật lý phân tử Đỗ Thị Huyền  Linh 14CVL 6.0 6.0
168 14-08 Giải tích 5 và Đại số Đường Thị Thanh Hoa 14SHH 8.0 8.0
169 14-08 Vật lý đại cương 1 Nguyễn Kim Ngân 14SHH 5.5 5.5
170 14-08 Vật lý đại cương 1 Cao Đình Văn 14CHP 2.5 2.5
171 14-08 Vật lý đại cương 1 Lê Châu Quang Huy 14CHP 2.0 2.0
172 14-08 Vật lý đại cương 1 Thái Hoàng Kim Ngân 14SHH 6.0 6.0
173 14-10 Vật lý đại cương 1 Nguyễn Trường  Thắng 10CTT2 1.0 2.0
174 14-12 Vật lý đại cương 2 Phan Thị  Thủy 14SS 6.0 7.0
175 14-14 Khoa học Trái đất Nguyễn Thành  Nghĩa 14CTM 5.0 6.0
176 14-22 Dẫn luận ngôn ngữ học Trương Minh Tùng 14CBC2 5.0 5.0
177 14-26 Bản đồ học đại cương Vũ Thị Thanh  Hằng 14SDL 4.8 4.8
178 14-26 Bản đồ học đại cương Lê Duy Tân 14SDL 4.5 4.5
179 14-26 Bản đồ học đại cương Lê Thị Hằng 14SDL 3.5 3.5
180 14-28 Địa chất đại cương Lê Văn Nam 14CDMT 4.5 4.5
181 14-28 Hóa đại cương Phan Phú  Dũng 14CDMT 5.5 6.0
182 14-31 Sinh lý giải phẫu Đỗ Hữu Ngọc Tam 14CTL 4.8 4.8
183 14-31 Pháp luật đại cương Lê Thị Quỳnh Như 14CTL 2.0 2.0
184 14-34 Toán cơ sở Hồ Thị  Kiều 14SMN1 7.0 7.0
185 AV1-02 Tiếng Anh 1 Trần Nhật Mỹ  Linh 12CHP 8.0 8.0
186 AV2.2-01 Tiếng Anh A2.2-01 Nguyễn Gia Bảo 14SVL 6.6 6.6
187 AV2-01 Tiếng Anh 2 Trịnh Minh Hải 12CDMT 1.3 1.3
188 AV3-02 Tiếng Anh 3 Lê Văn Hào 12CTM 3.0 3.0
189 AV3-05 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị  Thương 12CHP 7.0 7.0
190 AV3-08 Tiếng Anh 3 Nguyễn Thị Thảo 12SS 7.0 8.2

Tác giả bài viết: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Nguồn tin: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kết quả, phúc tra

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn