17:22 EST Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

KẾT QUẢ PHÚC TRA HK II 2014-2015(Tính đến ngày 31/08)

Thứ năm - 20/08/2015 11:41
Nhóm HP Tên HP phúc tra Họ Tên Lớp SH Điểm trước PT Điểm sau PT
12-06
Cấu trúc phổ phân tử
Lương Thị Thùy  Linh 12SVL 5.5 5.5
12-06 Cấu trúc phổ phân tử Đinh Thị Nguyệt Thanh 12SVL 5.5 5.5
12-06 Toán dùng cho Vật lí Phan Thị Bích Trâm 12SVL 6.0 6.0
12-06 Toán dùng cho Vật lí Trương Quang Vinh 12SVL 2.0 2.0
12-06 Toán dùng cho Vật lí Huỳnh Thị Thu  Thủy 12SVL 3.0 3.0
12-06 Vật lí chất rắn 2 Dương Thị Bảy 11SVL 3.5 3.5
12-07 Quang phổ Lase Lê Vũ Trường Sơn 12CVL 6.0 6.5
12-09 Tổng hợp Hóa Vô cơ Phạm Thị Dạ Hương 11CHP 5.0 5.5
12-11 Nước thải và xử lí nước thải Nguyễn Thị  Minh 12CQM 6.0 6.0
12-11 Môi trường và con người Nguyễn Thị Minh 12CQM 8.0 8.0
12-11 Đánh giá tác động môi trường Trần Ngọc Quyên Quyên 12CQM
12-11 Quản lí biển đảo Đỗ Thị Như  Ngọc 12CQM 8.5 8.5
12-12 Tiến hóa Nguyễn Văn Hiếu 12SS 5.0 5.3
12-12 Tiến hóa Bùi Tấn Lâm 12SS 5.5 5.5
12-14 GIS trong quản lí môi trường Phan Minh Thông 12CTM SP SP
12-22 Văn hóa miền Trung - Tây Nguyên Cáp Xuân Long 12CBC2 6.5 6.5
12-22 Các thể loại phát thanh Nguyễn Thị Tuyết Nhi 12CBC1 8.0 8.5
12-23 Lịch sử tư tưởng Phương Đông Nguyễn Thị Thanh Tịnh 12SLS 7.3 7.3
12-26 Tài nguyên Du lịch Từ Thị Hoài  Bích 12SDL 8.3 8.5
12-28 Tổ chức quản lí môi trường Hoàng Ngọc Pháp 11CDL 1.0 1.5
12-28 Phân tích môi trường Ng.Thị Phương Thảo 12CDMT 6.0 6.0
12-28 Hệ sinh thái Nông nghiệp Nguyễn Thị Kiều Trang 12CDMT 8.5 9.0
12-28 Đánh giá tổng hợp các ĐK tự nhiên Nguyễn Thị Kiều Trang 12CDMT 7.5 7.5
12-33A PP dạy học tự nhiên - XH Nguyễn Thị Thanh  Nhi 12STH1 5.5 5.5
12-33A Thực hành Tổ chức các hoạt động … Lê Thị Quyên 12STH1 7.0 7.0
12-33A Thực hành Tổ chức các hoạt động … Nguyễn Thị Thu  Thảo 12STH1 6.0 6.0
12-33A Thực hành Tổ chức các hoạt động … Trần Thị Kim Trang 12STH1 5.0 5.0
12-33A Thực hành Tổ chức các hoạt động … Lê Thị Thu Trang 12STH1 5.0 5.0
12-33A Thực hành Tổ chức các hoạt động … Trà Thị Lệ Trinh 12STH1 6.0 6.0
12-33A PP dạy học Tiếng Việt 2 Lê Thị  Quyên 12STH1 7.0 7.0
12-33A PP dạy học Tiếng Việt 2 Trà Thị Lệ Trinh 12STH1 8.0 8.0
12-33A PP dạy Toán Tiểu học 2 Phạm Thị Ly Na 12STH1 6.0 6.0
12-33A PP dạy Toán Tiểu học 2 Lê Thị Quyên 12STH1 5.0 5.0
12-33A PP dạy Toán Tiểu học 2 Lê Thị Thu Trang 12STH1 4.0 4.0
12-33A PP dạy Toán Tiểu học 2 Trần Thị Kim Trang 12STH1 5.0 5.0
12-33A PP dạy Toán Tiểu học 3 Nguyễn Thị Thu  Thảo 12STH1 5.0 6.0
12-33B PP dạy học Tiếng Việt TH 2 Tôn Nữ Kim Anh 12STH2 6.0 6.0
12-33B PP dạy học Tiếng Việt TH 2 Phạm Thị Hoàng Anh 12STH2 6.0 6.0
12-33B Thực hành Tổ chức các hoạt động … Huỳnh Bích Huyền 12STH2 7.0 7.0
12-33B PP dạy học Âm nhạc Tiểu học Nguyễn Thụy Triều Linh 12STH2 7.3 7.3
12-33B PP dạy học Âm nhạc Tiểu học Trần Thị Thảo Ly 12STH2 7.0 7.0
12-33B PP dạy Toán Tiểu học 3 Trần Thị Thiện Tâm 12STH2 4.0 5.0
12-33B PP dạy Toán Tiểu học 2 Trần Thị Quỳnh Trang 12STH2 4.0 4.0
13-03 Độ đo và tích phân Phạm Văn Tân Khoa 13CTUD 4.0 4.0
13-03 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Vũ Thị Hồng  Nhung 13CTUD 7.5 7.5
13-03 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Ngô Quang Sơn 11CNTT1 6.0 6.5
13-05 Tối ưu tuyến tính Trần Hữu Phước 13CNTT 4.0 4.0
13-05 Tối ưu tuyến tính Lê Trần 13CNTT 7.0 7.0
13-06 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Đặng Thị  Diễm 13SVL 5.0 5.0
13-06 Giải tích 4 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 13SVL 3.0 3.0
13-06 Cơ học lí thuyết Nguyễn Trần Phước 13SVL 6.5 6.5
13-06 Cơ học lí thuyết Hoàng Thị  Phương 13SVL 5.5 5.5
13-08 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Trần Thị Phương Hoa 13SHH 7.0 8.0
13-08 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Phan Hồng Trí 13SHH 5.0 5.0
13-08 Nhiệt động Hóa học Trần Thị Hoàng Ly 13SHH    
13-09 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Nguyễn Thị Ngọc Ánh 13CHP 5.0 5.0
13-09 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Thái Thị Bảo Ngân 13CHP 6.0 6.0
13-09 Động Hóa học Lê Thanh  Dương 13CHP 3.3 3.3
13-09 Động Hóa học Phan Huỳnh Bá Dương 13CHP 3.8 4.8
13-09 Tổng hợp Hóa Hữu cơ Trần Thị Nguyệt  Nga 13CHP 6.0 6.0
13-09 Thực hành hữu cơ Thái Thị Bảo  Ngân 13CHP TH TH
13-09 Phân tích định tính Trần Thị Ánh Tuyết 11CHP 6.5 6.5
13-09 Quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học Phan Đình Bộ 13CHP 8.0 8.0
13-09 Quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học Ngô Thị Thu  Thùy 13CHP 8.0 8.0
13-10 Động Hóa học Đặng Khánh Đệ 13CHD 6.5 6.5
13-10 Động Hóa học Lê Xuân Khánh 13CHD 4.5 4.5
13-10 Động Hóa học Trần Thị Thùy Linh 13CHD 4.8 4.8
13-10 Phân tích định lượng Trần Thị Thùy Linh 13CHD 3.5 3.5
13-10 Phân tích định lượng Trần Văn  Nhật 13CHD 3.5 3.5
13-10 Phân loại thực vật Nguyễn Thị Thu  Thủy 13CHD 7.0 7.0
13-10 Quá trình và thiết bị công nghệ Hóa học Đỗ Khải  Hoàn 13CHD 6.0 6.0
13-11 Phân tích định lượng Tạ Thị Kim Cúc 13CQM 6.0 6.0
13-11 Phân tích định lượng Phạm Thị Dạ Hương 11CHP 4.0 4.5
13-11 PP nghiên cứu khoa học Ng.Hoàng Thảo Vy 11CHP 5.0 5.0
13-11 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Tạ Thị Kim Cúc 13CQM 6.0 6.0
13-11 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Nguyễn Thị Tâm 13CQM 5.0 5.0
13-12 Sinh học phát triển Trần Thị Ngọc Khuyên 13SS 8.0 9.0
13-19 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Phan Thị Bích  Trâm 12SVL 4.0 4.0
13-19 Tiến trình văn học Phạm Thủy Tiên 13SNV 6.5 6.5
13-19 Tiến trình văn học Nguyễn Thanh Trúc 13SNV 7.0 7.0
13-21 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Thái Thị  Hạnh 13CVHH 8.0 8.0
13-21 Lịch sử kiến trúc Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Xuân 13CVHH 8.0 8.5
13-26 Địa lí Kinh tế xã hội đại cương 1 Nguyễn Văn Thế 13SDL 5.5 6.0
13-28 Địa lí Kinh tế xã hội đại cương Hồ Thị Minh Khương 13CDMT 4.0 5.5
13-31 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Đỗ Thị Như  Ngọc 12CQM 0.0 0.0
13-33 Đạo đức và PP GD đạo đức TH Lương Thị Thúy  An 13STH1 5.0 5.0
13-33 Đại số sơ cấp Lương Thị Thúy  An 13STH1 4.0 4.0
13-33 Đại số sơ cấp Lý Thị Diễm 13STH1 4.0 4.0
13-33 Đại số sơ cấp Lê Thị Kiều Minh Trang 13STH1 6.0 6.0
13-34A Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 13SMN2 1.0 1.0
13-34A Đường lối cách mạng của Đảng CSVN Lê Thị Diễm Thương 13SMN1 5.0 5.0
14-05 Toán rời rạc Nguyễn Minh Đức 14CNTT 3.0 3.0
14-06 Giải tích 2 Trần Phan Gia Huy 14SVL 6.0 6.0
14-06 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Châu Thị  14SVL 4.0 4.0
14-06 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Nguyễn Thị Hồng  Lệ 14SVL 4.0 5.0
14-06 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Trần Thị Thanh Duyên 14SVL 6.0 6.0
14-07 Giải tích 2 Lê Thị Tuyết Nhung 11CHP 2.0 2.0
14-07 Giải tích 2 Trần Thị Ánh Tuyết 11CHP 2.5 2.5
14-07 Vật lí thiên văn Trần Thị Ngọc Duyên 14CVL 8.0 8.0
14-08 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Ng.Hoàng Thảo Vy 11CHP 4.0 4.0
14-10 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Nguyễn Phương Thanh 11CHP 4.0 4.0
14-10 Xác suất thống kê Nguyễn Trung Anh 14CHD 6.0 6.0
14-10 Xác suất thống kê Lê Thị Hồng  Thảo 14CHD 7.5 7.5
14-10 Vật lí Đại cương 2 Đặng Thị Thái Thảo 14CHD 2.5 2.5
14-20 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Đỗ Thị Minh Phương 13CHP 4.0 4.0
14-20 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Trần Thị Thúy 13CHP 3.0 3.0
14-23 Lịch sử thế giới cận đại Đinh Thị Thu Sương 14SLS 3.0 3.0
14-26 Những nguyên lí cơ bản CN Mac-Lenin 2 Lê Duy Tân 14SDL 1.0 1.5
14-26 Cơ sở khoa học môi trường Nguyễn Thị Kiều Trang 12CDMT 8.5 8.5
14-33 Pháp luật đại cương Vũ Thị Thùy Dương 13STH1 7.0 7.0
AV2-1-07 Anh Văn A2-1 Võ Thị Tường Vy 14CVL 7.0 7.0
AV2-2-03 Anh văn Trương Thị  Phượng 14ST 5.4 5.7
AV2-2-12 Anh văn Lê Thị Phương 14CTUD 4.3 5.5
AV2-2-15 Anh văn Trương Thị Lệ Trinh 14ST    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn