17:22 EST Thứ tư, 17/01/2018

Menu

Trang nhất » Tin Tức » THÔNG BÁO

Triển khai tập huấn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra

Thứ sáu - 18/01/2013 05:11
Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường. Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ) Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.
 

           ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                               CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                      Độc lập Tự do Hạnh phúc
Số:             /ĐHSP                                        Đà Nẵng, ngày   15  tháng 01 năm 2013
   V/v: Triển khai tập huấn xây dựng
       ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra
                                                 
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc
           
 Thực hiện kế hoạch công tác của Trường về việc triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi do Dự án Phát triển GVTHPT và TCCN hỗ trợ, Nhà trường sẽ tổ chức khóa học: Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng xây dựng ngân hàng câu hỏi thi: Kỹ năng soạn các dạng câu hỏi thi, định cỡ câu hỏi, xây dựng ma trận đề, đánh giá đề thi, tổ chức thực nghiệm sư phạm… và kế hoạch triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi cho CBGD của trường.
Thời gian: Dự kiến học 5 ngày: khai giảng vào lúc 08h ngày 26/01/2013 tại phòng Hội thảo tầng 3 - nhà A, bế giảng ngày 30/01/2013. (Ngày 26, 27/01/2013 - Thứ bảy và Chủ nhật giảng viên phải tham dự lớp đầy đủ, các ngày còn lại giảng viên tự bố trí lịch dạy để có thể tham dự đầy đủ)
          Báo cáo viên: GS-TSKH. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng vụ Đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo và các chuyên gia của công ty EDTECH.
          Để khóa học đạt kết quả tốt và công tác triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thuận lợi và hiệu quả, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1/ Cử CBGD của đơn vị mình tham dự khóa học theo số lượng được Trường phân bổ. Thành phần tham dự khóa học phải là những GV có trình độ, có năng lực, đã trực tiếp tham gia giảng dạy lý thuyết tối thiểu là 03 năm, Ban chủ khoa, Trưởng bộ môn. Đây là đội ngũ sẽ trực tiếp xây dựng ngân hàng câu hỏi của các học phần được chọn đồng thời sẽ là các chuyên gia tổ chức xây dựng ngân hàng câu hỏi thi của Khoa trong tương lai. Ngoài số giảng viên trên, đối với các giảng viên phương pháp giảng dạy, những giảng viên quan tâm có thể đăng ký tham gia khóa học.
2/ Lựa chọn các học phần của Khoa mình để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm, tự luận theo sự phân bổ số lượng của Trường. Các học phần được chọn phải đạt các yêu cầu sau: Các học phần bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm (có trong dự kiến chương trình mới năm 2013); Có lịch dạy từ HK2/2013; Ưu tiên chọn những học phần dạy cho nhiều ngành, có  nhiều sinh viên lựa chọn.
3/ Tất cả những giảng viên được Khoa giới thiệu, Trường ra quyết định, lập danh sách cử tham dự khóa học phải tham gia đầy đủ các buổi học lý thuyết, thực hành. Nhà trường sẽ theo dõi và đưa vào xếp loại lao động, đánh giá viên chức cuối năm. Đối với những học phần được chọn để xây dựng ngân hàng câu hỏi, nếu giảng viên giảng dạy học phần đó không tham dự đầy đủ khóa học, Nhà trường sẽ đổi học phần này bằng 1 học phần khác.
4/ Danh sách phân bổ số lượng CBGD tham dự khóa học, số học phần xây dựng câu hỏi:
TT Tên đơn vị Số CB tham dự bồi dưỡng Số học phần xây dựng ngân hàng câu hỏi Ghi chú
Trắc nghiệm Tự luận
1 Khoa Toán 16 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
2 Khoa Tin học 12 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
3 Khoa Vật lý 15 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
4 Khoa Hóa học 16 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
5 Khoa Sinh - MT        12 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
6 Khoa Ngữ Văn 16 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
7 Khoa Lịch Sử 06 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
8 Khoa Địa lý 06 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
9 Khoa TLGD 10 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
10 Khoa GD TH-MN 12 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
11 Khoa GDCT 06 4 ( 12 tín chỉ) 2 ( 6 tín chỉ )  
12 BGH 03      
14 Phòng Đào tạo 04      
15 Phòng KH,SĐH 02      
16 Phòng CTSV 01      
17 PhòngHC-TH 04      
18 Tổ KT&ĐBCL 05      
19 Tổ Tài vụ 01      
20 Khoa Anh CN 03      
                  Tổng cộng:      150 người      44HP(132TC)    22HP (66 TC)
Danh sách CBGD tham dự tập huấn, những học phần được chọn để xây dựng ngân hàng câu hỏi thi các đơn vị gửi về Trường qua Phòng HC-TH chậm nhất vào ngày 21/01/2013 (Thứ Hai).
Đây là một trong những công tác trọng tâm của Trường trong năm học 2012 - 2013, Ban Giám hiệu yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
                                                                                               HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                   
    - Như trên (để t/hiện);
    - BGH (để b/cáo);                                                                  (Đã ký)
    - Lưu: HCTH, KT-ĐBCL.
 
 
                                                                                 PGS.TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh

Tác giả bài viết: Tổ Khảo thí - ĐBCLGD

Nguồn tin: Tổ Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trường ĐHSP Đà Nẵng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn