23:41 ICT Thứ tư, 26/07/2017

Trang nhất » Tổ Thanh tra GD

Quyết định thành lập Tổ Thanh tra giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Tổ Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHSP ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.