23:49 ICT Thứ tư, 26/07/2017

Trang nhất » Tổ Thanh tra GD » Đội ngũ cán bộ

Quyết định thành lập Tổ Thanh tra giáo dục Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Thứ hai - 26/05/2014 09:20
Tổ Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHSP ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.
Tổ Thanh tra giáo dục được thành lập theo Quyết định số 256/QĐ-ĐHSP ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm.
Tổ Thanh tra giáo dục bao gồm các thành viên sau:
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ
1 ThS. Đinh Xuân Lâm Phòng Công tác Sinh viên Tổ trưởng
2 ThS. Hoàng Ngọc Hùng Tổ Khảo thí -ĐBCLGD Tổ phó
3 TS. Nguyễn Bá Trung Ban Chuyên môn công đoàn Tổ viên
4 ThS. Võ Tá Trung Tổ Khảo thí -ĐBCLGD Tổ viên

Tổ Thanh tra có trách nhiệm triển khai thực hiện công tác thanh tra theo đúng quy định hiện hành.

Tác giả bài viết: Tổ Khảo thí - ĐBCLGD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết